Dobro došli

 

Sve što vas zanima o našoj školi, o zanimanjima za koja priprema i predmetima koji se proučavaju u okviru svakog obrazovnog profila, o aktuelnim dešavanjima u školskom životu i vanškolskim aktivnostima učenika, o profesorima i sadržajima koje vam preporučuju na svojim blogovima, kao i mnoge druge bitne ili samo zabavne sadržaje – možete naći na ovom sajtu.

Kolektiv škole pozdravlja posebno one koji na sajt pristupaju prvi put, vođeni željom da se o školi informišu sa idejom da u upisnom roku koji sledi Medicinsku školu Čačak navedu na svojoj listi želja.

Učenike koji su ovoj školi već poklonili poverenje, uče i druže se sa nama, želimo da podstaknemo da daju najbolje od sebe, da bi se, kada vreme školovanja prođe, sa što lepšim uspomenama ponekad vratili da posete mesto koje zajedno kreiramo da bi se tu svi što bolje osećali i što uspešnije radili.

Onima koji na sajt zaviruju sa setom, jer je vreme njihovog školovanja prošlo kao i onima koje je ovde dovela samo ljubopitljivost, poručujemo da je svaka dobronamerna ideja, savet ili podrška dobrodošla, kao što ste svi vi dobrodošli na naše stranice!

Jake strane škole

1. Škola je, zahvaljujući kvalitetnom obrazovanju i vaspitanju učenika, kvalifikovanom kadru i dobroj opremljenosti, uvek imala dovoljan broj učenika iz naše, ali i drugih opština.

2. Sarađuje sa Zdravstvenim centrom i Apotekarskom ustanovom, koji nam omogućavaju da se vežbe i praktična nastava realizuju u adekvatnim uslovima.

3. Zanimanja za koja se školuju naši učenici u našoj školi su vrlo atraktivna, a delatnost škole je od posebnog društvenog interesa. U skladu sa potrebama lokalne zajednice i aktuelnim stanjem na tržištu rada, kao i u skladu sa postojećim reformama u zdravstvu i redukovanjem broja zaposlenih određenih stručnih profila, planiramo politiku razvoja škole i obrazovanje potrebnih profila.

4. Interesovanje učenika za upis u našu školu je znatno veće od broja učenika koji primamo. Ovo znači da se u našu školu upisuju učenici koji su primarno motivisani za zanimanja zdravstvene struke i imaju dobar uspeh u školi.

Kvalitet nastave i uspeh inovacija prvenstveno zavise od nastavnika. Promene se dešavaju kako upotrebom novih nastavnih sredstava i moderne opreme, tako i reorganizacijom situacija i metoda učenja.

5.  Posebno obeležje načina rada koji se neguje u našoj školi je timski rad na svim nivoima, kao i neprekidna saradnja, razmena informacija i planiranje daljeg rada, u skladu sa aktuelnom situacijom, sa:

– predstavnicima lokalne samouprave
– Školskim odborom
– Savetom roditelja
– Kolegijumom Zdravstvenog centra
– Zavodom za zaštitu zdravlja
– Apotekarskom ustanovom Čačak
– Zajednicom Medicinskih škola
– Školskom upravom u Čačku
– drugim srednjim školama
– ostalim organizacijama čija je delatnost povezana ili može povećati kvalitet delatnosti naše škole.

6. Pedagoško-psihološka služba, u kontinuiranom kontaktu sa razrednim starešinama, prikuplja značajne informacije o učenicima i uspešno sarađuje sa roditeljima učenika, kojima redovno pruža stučnu pomoć u vezi sa različitim problemima u psiho-socijalnom razvoju njihove dece.

7. U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje svake godine sprovodi se testiranje i informisanje učenika u cilju profesionalne orijentacije.

8. U školi se vodi računa o poštovanju osnovnih dečijih i ljudskih prava i stvaranju atmosfere saradnje, tolerancije i poverenja.

9. Naša škola ima dugu tradiciju i veliko iskustvo i opšta je ocena prosvetnih organa da ispunjava sve uslove za kvalitetan rad, kako u materijalno-tehničkom, tako i u organizaciono–pedagoškom i kadrovskom smislu.

Uzimajući u obzir da okruženje ima uticaj na raspoloženje i ponašanje učenika, kao i na njihov osećaj sigurnosti, direktor škole nastoji da obnovi i osavremeni školsku zgradu.

Nadamo se da ćete, pregledajući sajt, uspeti da procenite zašto je za vas ova škola dobar izbor. Dobrodošli.

 

Najnovije iz naše škole

 

Vesti iz naše škole »

Najbolji u sportu

Najuspešnija sportistkinja Čačka u 2015. je teniserka Natalija Popović, učenica drugog razreda Medicinske škole smer farmaceutski tehničar, a najuspešniji...

 

Razvojno planiranje

Radi unapređivanja vaspitno obrazovnog rada pedagog škole, Jelena Vučković pozvala je u goste  savetnika za razvojno planiranje  Školske uprave u Čačku,...

 
Svetski dan borbe protiv side

Svetski dan borbe protiv side

30. novembra u Medicinskoj školi održano je predavanje na temu Borbe protiv HIVa u organizaciji Pedijatrijske sekcije i profesorki Zorice Gajić i Jasmine Jovanović....

 
Aktivnosti pedijatrijske sekcije na početku školske 2015/2016.

Aktivnosti pedijatrijske sekcije na početku školske 2015/2016.

Učenici Medicinske škole, članovi pedijatrijske sekcije sa svojim nastavnicima: Zoricom Gajić, Jasminom Jovanović i Oliverom Erić učestvovali su, zajedno...

 
Aktivirajmo mlade

Aktivirajmo mlade

U petak 13. novembra u našoj školi održana je prezentacija Omladinskog kluba. Organizator ove akcije bila je Jelena Vučković pedagog škole. Ako vam je pojam...