Home » Usavršavanje » U ustanovi

 
 

U ustanovi

 
 
Održano predavanje “Trgovina ljudima”
 
Sloveni – interdisciplinarna obrada teme
 
Izveštaj sa uglednog časa profesorke Mice Kostić
 
Korespondiranje Disove pesme “Naši dani” sa savremenim trenutkom