Home » Usavršavanje » U ustanovi (Page 5)

 
 

U ustanovi

 
Održano predavanje “Trgovina ljudima”
 
Sloveni – interdisciplinarna obrada teme
 
Izveštaj sa uglednog časa profesorke Mice Kostić
 
Korespondiranje Disove pesme “Naši dani” sa savremenim trenutkom
 
Još jedan čas “otvorenih vrata” u našoj školi