Home » Usavršavanje » Van ustanove

 
 

Van ustanove

 
 
Seminar – Emocionalni aspekti motivacije za školsko učenje
 
Stručno usavršavanje naših nastavnika
 
Obuka zaposlenih u srednjim školama – razvoj digitalnih kompetencija