Svi putevi vode u Rim

 

Stručno studijsko putovanje učenika šk. 2017/2018 u Italiju

Studijsko putovanje u Italiju, za učenike trećeg razreda, izvedeno je u periodu od 15. septembra do 23. septembra 2017. g. u organizaciji Turističke agencije “Itaka” iz Lazarevca i Medicinske škole Čačak.

Već poznatom maršrutom pohodili smo najlepše italijanske gradove: Veronu, Firencu, Pizu, Sijenu, Rim, Padovu, Veneciju i Trst, sa prenoćištima u Jesolu, živopisnoj banji Montekatini i Rimu, u udobnim hotelima Kanova, Augustus, Palas in i Metropol, sasvim prilagođenim đačkim posetama.

Učenici su bili pohvaljeni od strane organizatora, vodiča, profesora i direktora zbog saradljivosti, discipline, poštovanja dogovora, ponašanja u hotelu, kako zbog međusobnog odnosa, tako i odnosa prema imovini i drugim putnicima.

Organizacija agencije bila je odlična, prema planu i dogovoru, vozači disciplinovani, saradljivi i pouzdani, a vodič na raspolaganju 24 sata, kao i lekar Ana Cvetić, koja je vredna svake hvale zbog profesionalnog odnosa i dostupnosti kada god su učenici pokazali potrebu. Odeljenjske starešine su se vratile zadovoljne izvedenim studijskim putovanjem, koje je kao i svako ponešto naporno i dinamično, ali lepo i svrsishodno.

Izveštaj prof. Sanje možete pročitati na LINKU.

 

Stručno studijsko putovanje učenika šk. 2015/2016. u Italiju

Stručno studijsko putovanje učenika trećeg razreda izvedeno je u periodu od 28.9. 2015. do 6.10.2015. godine,a u organizaciji TO“Lasta“.
Putovanje je otpočelo u ranim jutarnjim satima 28.9. 2015. Pošlo je 42 učenika, a ispred škole, kao pratioci, išli su: direktor Milorad Blagojević, profesorke Ivana Matović Purić i Mica Kostić, odeljenjske starešine; za zdravstveno stanje cele grupe brinuo je dr Slobodan Blagojević.
Uz lepu atmosferu u autobusu i sigurnu vožnju, bez ikakvih problema prošli smo granične prelaze i oko 18 sati stigli na prvo predviđeno odredište, Lido di Jesolo.
Sutradan smo nastavili put Verone i uz stučnu podršku vodiča obišli znamenitosti tog grada kao što su: trgovi Bra, Erbe, Sinjori, Julijina kuća, Danteov spomenik, Arena …
Slede dva noćenja u mondenskoj banji Montekatini. Sa tog odredišta posetili smo Pizu i Firencu, odnosno znamenitosti tih gradova: Krivi toranj, Krstionicu, Đotov zvonik, reku Arno…
Četvtog dana boravka obišli smo srednjovekovni grad Sijenu i odatle se uputili ka Rimu.
Nastavljamo boravak u Italiji obilazeći Rim i njegove znamenitosti: Crkvu Svetog Petra u lancima, Trg Veneciju, Rimski forum, Koloseum, Fontanu di Trevi…. Drugog dana boravka u Rimu posetili smo grad-državu Vatikan i znamenitosti te institucije: Crkvu Svetog Petra, Sikstinsku kapelu, muzeje. Puni utisaka vraćamo se u hotel, a sutradan nastavljamo put ka Padovi.
Posle obilaska Padove, uputili smo se ka Lidu di Jesolu gde smo prenoćili.
Osmog i poslednjeg dana boravka u Italiji posetili smo Veneciju i u njoj: Trg i Crkvu Svetog Marka, Kanal Grande, Duždevu palatu, Rialtov most, Santa Maria dela Salute… U nastavku putovanja ka Čačku obišli smo i Trst kao i istaknute objekte ovog grada: Trg Unita di Italija, Crkva Svetog Spiridona…
U Čačak smo stigli 6.10.2015. u 9 i 30 izjutra.
Opšti zaključak jeste da je ovo putovanje ocenjeno kao uspelo. Zaključak je donesen na osnovu razgovora sa učenicima. Takođe pohvaljujemо ponašanje učenika i sa zadovoljstvom izjavljujemо da nismo imali nijedan problem.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.