Home » Matura » Maturski praktičan rad medicinska sestra – vaspitač 2019/2020.

 
 

Maturski praktičan rad medicinska sestra – vaspitač 2019/2020.

 

Vesti iz naše škole »

Oboj svet u narandžasto

U fokusu: 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja 2020. godine COVID-19 je uticao na  naš život na svim nivoima. Države su uvodile vanredno stanje...

 

Republičko takmičenje u streljaštvu

Nikola Andrić, profesor fizičkog vaspitanja, mentor učenika Ilije Novović napisao je: Preko opštinskog takmičenja u Čačku, okružnog u Gornjem Milanovcu,...

 
Obaveštenje za đake i roditelje

Obaveštenje za đake i roditelje

Pedagog škole Jelena Vučković je nakon brojnih sastanaka direktora, koordinatora praktične nastave, pedagoškog kolegijuma, Stručnih veća za oblast predmeta…...

 

Uputstva Ministra za organizaciju i realizaciju vaspitno – obrazovnog rada u školskoj 2020/2021.

Dopis za OS i SS_organizovanje nastave Uputstvo-o-merama-zastite Stručno uputstvo SŠ 2020-2021

 

Konferencija digitalno obrazovanje 2020.

10. i 11. aprila 2020. godine održana je prva onlajn konferencija u obrazovanju u Srbiji. Onlajn konferenciju „Digitalno obrazovanje 20202″ organizovao je Centar...

 
 

PONEDELJAК 8.6.2020.-od 8.00
UTORAК 9.6.2020.-od 8.00

RASPORED POLAGANJA IZBORNIH PREDMETA
MEDICINSКA SESTRA –VASPITAČ 2019/2020.

DEČJA PSIHOLOGIJA- 12.6.2020. U 8.00
ENGLESКI JEZIК -12.6.2020.U 10.00
OBLAST UMETNOSTI -12.6.2020. U 12.00

MATURSКI PRAКTIČAN RAD -MEDICINSКA SESTRA -VASPITAČ – datum i vreme polaganja

 

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.