Home » Matura » Maturski praktičan rad medicinska sestra – vaspitač 2019/2020.

 
 

Maturski praktičan rad medicinska sestra – vaspitač 2019/2020.

 

Vesti iz naše škole »

Obaveštenje za đake i roditelje

Obaveštenje za đake i roditelje

Pedagog škole Jelena Vučković je nakon brojnih sastanaka direktora, koordinatora praktične nastave, pedagoškog kolegijuma, Stručnih veća za oblast predmeta…...

 

Uputstva Ministra za organizaciju i realizaciju vaspitno – obrazovnog rada u školskoj 2020/2021.

Dopis za OS i SS_organizovanje nastave Uputstvo-o-merama-zastite Stručno uputstvo SŠ 2020-2021

 

Konferencija digitalno obrazovanje 2020.

10. i 11. aprila 2020. godine održana je prva onlajn konferencija u obrazovanju u Srbiji. Onlajn konferenciju „Digitalno obrazovanje 20202″ organizovao je Centar...

 
Psihološka podrša u toku vanredne situacije – potražite podršku i pomoć bez ustručavanja

Psihološka podrša u toku vanredne situacije – potražite podršku i pomoć bez ustručavanja

Poštovani učenici, roditelji i kolege, Vanredne situacije su situacije u kojima se naš svakodnevni i normalni tok života promeni u drastičnoj meri. Sitacije...

 
Slobodno vreme i šta sa njim?

Slobodno vreme i šta sa njim?

Poštovani učenici, Imajući u vidu da zbog vanredne situacije niste u školi, da je nastava organizovana na daljinu i da zbog preporuke da ne izlazite van kuće...

 
 

PONEDELJAК 8.6.2020.-od 8.00
UTORAК 9.6.2020.-od 8.00

RASPORED POLAGANJA IZBORNIH PREDMETA
MEDICINSКA SESTRA –VASPITAČ 2019/2020.

DEČJA PSIHOLOGIJA- 12.6.2020. U 8.00
ENGLESКI JEZIК -12.6.2020.U 10.00
OBLAST UMETNOSTI -12.6.2020. U 12.00

MATURSКI PRAКTIČAN RAD -MEDICINSКA SESTRA -VASPITAČ – datum i vreme polaganja

 

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.