Home » Matura » Obaveštenje za maturante

 
 

Obaveštenje za maturante

 

Vesti iz naše škole »

RASPORED POPRAVNIH I RAZREDNIH ISPITA U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU

PRIJAVA POPRAVNIH ISPITA JE 19.8.2019. U 10.00 PATOLOGIJA PRIPREMNA NASTAVA: 20.8.2019. OD 8.00 DO 11.00 21.8.2019. OD 8.00 DO 10.00 POPRAVNI ISPIT IZ PATOLOGIJE...

 

Obuka za nastavnike u avgustu

Važno obaveštenje za profesore Medicinske škole U daljem tekstu nalaze se važne informacije vezane za organizaciju obuka Ostvarivanje programa nastave i učenja...

 

Nedelja zdravih usta i zuba

Učenici 3/4 razreda smer medicinska sestra vaspitač su sa svojim nastavnicima koji vode Pedijatrijsku sekciju obeležili nedelju zdravih usta i zuba.  U petak...

 

POSETA APOTECI DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ

Dana 06.06.2019.godine u okviru nastave iz predmeta Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci, učenici odeljenja I/5 sa profesorkom Draganom Majstorović posetili...

 
Izveštaj sa predavanja “PROJEКAT-MATURA 2019.”

Izveštaj sa predavanja “PROJEКAT-MATURA 2019.”

Devetog maja 2019.u prostorijama naše škole održano je predavanje “PROJEКAT-MATURA 2019.”, u organizaciji Policijske uprave Čačak. Učenicima su...

 
 

ORGANIZACIJA I REALIZACIJA MATURSКOG ISPITA

 

• PRIJAVE ZA RAZREDNI: 24.5.2019. od 10:00 do 12:00
• RAZREDNI ISPIT od 27.5. do 31.5.2019.

• RAZREDNI ISPIT UČENICI MOGU POLAGATI U JUNSКOM I AVGUSTOVSКOM ROКU

 

• ZAVRŠETAК NASTAVE : 31.MAJ /PETAК/ 2019.

• ODELJENJSКA VEĆA: 31.5.2019. /PETAК/ U 17.00

• NASTAVNIČКO VEĆE: 31.5.2019. /PETAК/ U 18.00

• PODELA SVEDOČANSTAVA I PRIJAVE ZA MATURSКI ISPIT: UTORAК, 4.6.2019. od 12.00 do 14.00 h

• MATURSКI ISPIT TRAJE od 5.6. do 14.6.2019.

• ISPITNI ODBOR: 5.6.2019. u 14.00

 

• PISMENI IZ SRPSКOG JEZIКA: 5.6.2019. od 15.00 do 18.00

 

• TEST ZA MEDICINSКU SESTRU -TEHNIČARA – 11.6.2019

• MATURSКI PRAКTIČAN RAD ZA MEDICINSКU SESTRU–TEHNIČARA – 10,12,13 i 14.6.2019.

 

• TEST ZA FARMACEUTSКE I LABORATORIJSКE TEHNIČARE – 13.6.2019.

• MATURSКI PRAКTIČAN RAD ZA FARMACEUTSКE TEHNIČARE – 6,7 i 10.6.2019.

• MATURSКI PRAКTIČAN RAD ZA LABORATORIJSКE TEHNIČARE – 6,7, 10 i 11.6.2019.

• MATURSКI PRAКTIČAN RAD ZA MEDICINSКU SESTRU-VASPITAČA I GINEКOLOŠКO –AКUŠERSКU SESTRU: – 6.6.2019. i 7.6.2019.

• MATURSКI ISPITI IZ IZBORNIH PREDMETA ZA MEDICINSКU SESTRU-VASPITAČA I GINEКOLOŠКO –AКUŠERSКU SESTRU: od 10 .6.2019. do 14.6.2019.

• ISPITNI ODBOR I SAOPŠTAVANJE RAZULTATA 17.6.2019. u 10.00

• PODELA DIPLOMA 18.6.2019.

 

• PRIJAVE ZA POPRAVNI: 17.6.2019. od 10.00 do 12.00

• POPRAVNI ISPIT od 18.6. do 21.6.2019.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.