Raspored blok nastave u šk. 2019/2020.

 

 

U školskoj 2019/2020. organizatori praktične nastave su Milka Ilić, nastavnik zdravstvene nege i Sanja Popović, profesor hemije.

Profesorke su izradile raspored blokova i vežbi za novu školsku godinu. Profesorke su i ove godine istakle raspored zauzetosti kabineta za vežbe iz zdravstvene nege, hemijske laboratorije, farmaceutske laboratorije, laboratorije za hematologiju i transfuziologiju i od ove školske godine kabinet zdravstvene nege i rehabilitacije.

Tabelu sa rasporedom blokova za smerove medicinska sestra tehničar, ginekološko – akušerska sestra i medicinska sestra – vaspitač možete da preuzmete na linkovima za prvo i drugo polugodište. Tabelu sa rasporedom blokova iz prve pomoci možete da preuzmete na linku. Raspored za ove smerove predložila je rukovodilac praktične nastave Milka Ilić.

Tabelu sa rasporedom blokova za smerove laboratorijski tehničar i farmaceutski tehničar možete da preuzmete na linkovima za prvo i drugo polugodište. Raspored za ove smerove predložila je rukovodilac praktične nastave Sanja Popović.