Home »

 
 

Pravilnici

 

Pravilnici

Pravilnik o nabavkama

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Nastavni planovi i programi

01 Nastavni plan FARM

01 Nastavni plan LT

01 Nastavni plan MS

02 Obavezni opsteobrazovni FARM

02 Obavezni opsteobrazovni LT

02 Obavezni opsteobrazovni MS

03 Izborni FARM

03 Izborni LT

03 Izborni MS

Novi nastavni planovi stručnih predmeta  Napomena* Zbog veličine dokumenta neophodno ga je download-ovati na računar pre pregledanja

Dopunjena lista udžbenika koji se koriste u Medicinskoj školi u školskoj 2016/2017. god.

Odobreni udžbenici po školskim godinama

Lista odobrenih udžbenika po školskim godinama Ministarstva prosvete

Školska dokumentacija predlog obrazaca i forme

Kako bi zajednički lakše kreirali dokument na osnovu propisanih standarda kvaliteta rada vaspitno – obrazovnih ustanova, na ovom linku možete preuzeti

Orjentaciona struktura godišnjeg plana rada za srednje stručne škole

Podsećanja radi posetite stranicu o predlogu evidencionih listova – stručnog usavršavanja

Stručno usavršavanje – Zelena učionica

Primere obrazaca za pisanje školske dokumentacije naćićete i na linku, kao i na sajtu Školske uprave Čačak na linku sa detaljnim uputstvima i objašnjenjima.

Popunjene obrasce pošaljite na mejl medicinska.cacak@gmail.com

Hvala na saradnji.