Home » Usavršavanje » Van ustanove » Seminar – Emocionalni aspekti motivacije za školsko učenje

 
 

Seminar – Emocionalni aspekti motivacije za školsko učenje

 

Vesti iz naše škole »

Oboj svet u narandžasto

U fokusu: 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja 2020. godine COVID-19 je uticao na  naš život na svim nivoima. Države su uvodile vanredno stanje...

 

Republičko takmičenje u streljaštvu

Nikola Andrić, profesor fizičkog vaspitanja, mentor učenika Ilije Novović napisao je: Preko opštinskog takmičenja u Čačku, okružnog u Gornjem Milanovcu,...

 
Obaveštenje za đake i roditelje

Obaveštenje za đake i roditelje

Pedagog škole Jelena Vučković je nakon brojnih sastanaka direktora, koordinatora praktične nastave, pedagoškog kolegijuma, Stručnih veća za oblast predmeta…...

 

Uputstva Ministra za organizaciju i realizaciju vaspitno – obrazovnog rada u školskoj 2020/2021.

Dopis za OS i SS_organizovanje nastave Uputstvo-o-merama-zastite Stručno uputstvo SŠ 2020-2021

 

Konferencija digitalno obrazovanje 2020.

10. i 11. aprila 2020. godine održana je prva onlajn konferencija u obrazovanju u Srbiji. Onlajn konferenciju „Digitalno obrazovanje 20202″ organizovao je Centar...

 
 

U Regionalnom centru za stručno usavršavanje , u četvrtak i petak , 13 i 14. 2. 2020. godine održan je seminar „ Emocionalni aspekti motivacije za školsko učenje“. Ovim seminarom se razvijaju i usavršavaju kompetencije za poučavanje i učenje (К2). Prioritetna oblast je jačanje vaspitne uloge obrazovno-vaspitne ustanove kroz razvijanje programa prevencije nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja (П4).

Opšti cilj seminara je osnaživanje nastavnika kroz sticanje znanja o emocionalnim aspektima motivacije za učenje, kroz usvajanje veština prepoznavanja i menjanja negativnih motivacionih stilova kod učenika; podrška u razvoju ličnosti i zaštiti emocionalnog zdravlja učenika. Ovaj cilj se na seminaru relizuje kroz niz specifičnih ciljeva:

– sticanje i unapređivanje znanja i iskustva nastavnika za sagledavanje motivacije za učenje kao složenog i dinamičkog sistema emocija, očekivanja i ponašanja (socio-kognitivna teorijska perspektiva);

– osposobljavanje za bolje razumevanje načina kako nastaje negativna motivacija, i šta je održava (atribucije učenika – šta vide kao uzroke svog uspeha i neuspeha, negativne automatske misli, iracionalna uverenja, anksioznost);

– senzibilizacija za prepoznavanje nefunkcionalnih strategija u suočavanju sa neuspehom;

– razumevanje uloge stresnog školskog konteksta u nastanku ansksioznih i psihosomatskih poremećaja na dečjem i adolescentskom uzrastu;

– usvajanje kognitivno-emocionalnih veština za redefinisanje i izgradnju pozitivnog motivacionog stila

Zaposleni koji su pohađali ovaj seminar ( Jasminka Lijeskić, Milka Ilić, Svetlana Obradović, Radmila Кurćubić, Olivera Erić, Dragana Milošević, Nikola Andrić, Aco Tutunović, Olivera Gračanac, Sanja Milošević i Jelena Vučković) preporučuju seminar kolegama jer se seminar bavi veoma važnim aspektom učenja- motivacija za učenje i otklanjanje uzroka neuspeha i primenljiv je u praksi.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.