Home » Usavršavanje » Van ustanove » Stručno usavršavanje naših nastavnika

 
 

Stručno usavršavanje naših nastavnika

 

Vesti iz naše škole »

Savindan u našoj školi

Savindan u našoj školi

,,Vekovi su prohujali od čudesne one noći, vekovi su prohujali i mnogi će jošte proći. Al’ to dete jošte živi, jer njegova živi slava, jer to dete...

 
Rezultati školskog takmičenja iz geografije

Rezultati školskog takmičenja iz geografije

Na školskom takmičenju iz geografije učešće je uzelo 17 učenika prvog i drugog razreda naše škole. Učenike su pripremali profesori Goran Šipetić i Ivan...

 
Plivanje za Časni krst 2020.

Plivanje za Časni krst 2020.

I ove godine možemo da budemo ponosni na naše učenike. Anđela Božović, koja je prošle godine završila smer medicinska sestra vaspitač i Tamara Čantrak...

 
Humanitarna akcija “Osmeh na dar”

Humanitarna akcija “Osmeh na dar”

I ove godine učenici i zaposleni Medicinske škole su podržali humanitarnu akciju koju je inicirala studentska humanitarna fondacija “Osmeh na dar”...

 

Festival nauke 2019

Učenici Medicinske škole njih 102 dana 5.12.2019. posetili su Festival nauke na sajmu u Beogradu. Učenike su vodili direktor škole Snežana Jolović i profesori...

 
 

Seminar: Obuka nastavnika za primenu različitih metoda učenja u nastavi

U Regionalnom centru za stručno usavršavanje, u četvrtak, 6.2.2020. godine održan je seminar „ Obuka nastavnika za primenu različitih metoda učenja u nastavi “. Seminar se bavi opštim pitanjima nastave. Ovim seminarom se razvijaju i usavršavaju kompetencije za poučavanje i učenje (К2). Prioritetna oblast je unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti)(П3).

Opšti cilj seminara je povećanje kompetencija nastavnika za metodiku učenja. Ovaj cilj se na seminaru relizuje kroz niz specifičnih ciljeva:

  • podizanje nivoa svesti kod nastavnika o značaju metodike učenja
  • povećanje znanja o Zakonskoj regulativi učenja kako se uči
  • obogaćivanje znanja nastavnika o različitim metodama učenja
  • povećanje motivisanosti za rad
  • razvijanje inovativnosti i kreativnosti za samostalno kreiranje časa primenjujući znanja iz metodike učenja
  • intenzivniji timski rad izmeću nastavnika u cilju učvršćivanja i širenja znanja i veština za primenu metoda učenja

Zaposleni koji su pohađali ovaj seminar: Radisav Erić, Radmila Кurćubić, Elizabeta Nedeljković, Danijela Garović i Jelena Vučković, preporučuju seminar kolegama jer se seminar bavi metodikom učenja i primenljiv je u praksi.

Seminar: Karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi

Seminar su pohađali Sanja Đokić, Marija Krsmanović, Marijana Nikolić, Bojana Đoroić i Nataša Pantović. Obuka je održana u Ekonomsko trgovinskoj školi u Kraljevu, u četvrtak 6.2.2020. i akreditovana je  kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pod kataloškim brojem 35 i nosi 8 poena stručnog usavršavanja.

Seminar je iz oblasti vaspitnog rada, a razvija kompentenciju za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika.

U uvodnom delu obuke saznali smo o osnovnim pojmovima KViSa, dostupnim resursima za nastavnike i učenike na nacionalnom i evropskom nivou, o modernom pojmu karijere, zakonskom okviru i Pravilniku o standardima usluga KViSa…

Voditeljke seminara predstavile su priručnik namenjen nastavnicima srednjih škola, sa primerima uspešno realizovanih aktivnosti. Dve aktivnost iz priručnika realizovane su sa učesnicima seminara. One su pokrenule dijalog, razmenu ideja između učesnika i voditelja seminara i doprinele su dobroj atmosferi.

Na osnovu kokretne situacije, navedenih potreba učenika i zamišljenog okruženja nastavnicu su podeljeni u grupe osmišljavali aktivnosti KViSa. Usledila je prezentacija rada u grupama, diskusija, pitanja i odgovori o KViSu.

Ocena je da je seminar koristan nastavnicima i da će moći sa uspehom da ga primene i prilagode učenicima Medicinske škole.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment