Home » Usavršavanje » U ustanovi » Učili smo kako da istražujemo

 
 

Učili smo kako da istražujemo

 

Vesti iz naše škole »

Oboj svet u narandžasto

U fokusu: 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja 2020. godine COVID-19 je uticao na  naš život na svim nivoima. Države su uvodile vanredno stanje...

 

Republičko takmičenje u streljaštvu

Nikola Andrić, profesor fizičkog vaspitanja, mentor učenika Ilije Novović napisao je: Preko opštinskog takmičenja u Čačku, okružnog u Gornjem Milanovcu,...

 
Obaveštenje za đake i roditelje

Obaveštenje za đake i roditelje

Pedagog škole Jelena Vučković je nakon brojnih sastanaka direktora, koordinatora praktične nastave, pedagoškog kolegijuma, Stručnih veća za oblast predmeta…...

 

Uputstva Ministra za organizaciju i realizaciju vaspitno – obrazovnog rada u školskoj 2020/2021.

Dopis za OS i SS_organizovanje nastave Uputstvo-o-merama-zastite Stručno uputstvo SŠ 2020-2021

 

Konferencija digitalno obrazovanje 2020.

10. i 11. aprila 2020. godine održana je prva onlajn konferencija u obrazovanju u Srbiji. Onlajn konferenciju „Digitalno obrazovanje 20202″ organizovao je Centar...

 
 

U okviru stručnog usavršavanja u ustanovi, 19.2.2020. godine, psiholog naše škole, Sanja Obrenić, održala je neakreditovanu obuku „Metodologija naučnog istraživanja“. Obuci je prisustvovalo 32 nastavnika i stručnih saradnika naše škole.

Ciljevi obuke bili su:

1. Razumevanje faza naučnog istraživanja.
2. Upoznavanje karakteristika različitih metoda istraživanja.
3. Poznavanje osnovnih tehnika za prikupljanje podataka u istraživanju.
4. Praktična primena stečenog znanja na primerima iz školske prakse
– izbor i primena odgovarajuće metode i tehnika za prikupljanje podataka – izrada nacrta istraživanja po fazama.
5. Realizovanje naučnog istraživanja u praksi.

Prvi deo obuke protekao je u izlaganju psihologa o fazama naučnog istraživanja, kao i metodama i tehnikama koje se u okviru istraživanja koriste, a sve je bilo ilustrovano zanimljivim primerima iz naučne prakse.

U drugom delu, nastavnici su, podeljeni u pet grupa, radili na osmišljavanju istraživanja u okviru pet zadatih situacija sa kojima se susrećemo u svakodnevnom radu u školi. Izlaganja predstavnika svake od pet grupa pokazala su da su učesnici obuke uspešno savladali procedure izvođenja naučnog istraživanja i da će umeti da ih primene u svojoj praksi.

Atmosfera u toku čitave obuke bila je veoma dinamična, zabavna, stimulativna, pa je doprinela lakšem usvajanju znanja i razvijanju veština potrebnih za primenu naučnih istraživanja. Usmeravanje kolega od strane autora obuke na one situacije u kojima mogu primeniti istraživanje u školi, takođe je olakšalo primenu stečenog znanja i razvijanje novih kompetencija nastavnika.

Na kraju obuke, nastavnici su se, popunjavanjem upitnika za evaluaciju, veoma pozitivno izjasnili o obuci. Svi bi svojim kolegama preporučili ovu obuku, a kao razloge ili zapažanja navodili su: da je obuka realizovana koncizno i stručno, kao i da je korisna za sve.

U prilogu izveštaja nalaze se fotografije sa obuke.

Stručno usavršavanje u ustanovi februar 2020

20.2.2020.
Psiholog: Sanja Obrenić

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.