header-1
ДОБРО ДОШЛИ У НАШУ ШКОЛУ
Гинеколошко-акушерска сестра


Занимање бабице је вероватно најстарије занимање и усредсређено је на бригу о женама и њиховом репродуктивном здрављу.

Медицинска сестра васпитач


Медицинска сестра-васпитач је образовни профил чије образовање траје четири године.

Медицинска сестра техничар


Ово је јединствени позив испреплетан знањем, хуманошћу и емпатијом коју морају поседовати они који се определе за ову племениту професију.

Фармацеутски техничар


Фармацеутски техничар је једно од најтраженијих занимања, а потражња за овим занимањем је нарочито порасла након ковид периода.

Физиотерапеутски техничар


Циљ образовања на смеру физиотерапеутски техничар јесте професионално оспособљавање ученика за рад у области из физикалне медицине и рехабилитације.

Лабораторијски техничар


Лабораторијски техничар има важну улогу у ефикасној дијагностици и лечењу пацијената: сроводи анализе крви, мокраће и другог биолошког материјала.

Власници смо отвореног дигиталног беџа Селфија

Наша школа је учествовала у самовредновању у оквиру Селфија.

Селфи је инструмент намењен је промовисању самовредновања примене дигиталних технологија за наставу и учење. Овај инструмент развила је Европска комисија у сарадњи с међународним тимом стручњака.

Руководиоци школе, наставници и ученици изнели су мишљење о употреби дигиталних технологија за побољшање праксе у погледу наставе и учења.

0
ученика
0
запослених радника
0
године постојања

Поносна на своју вишедеценијску традицију, Медицинска школа Чачак израста у модерну средњу школу која образује кадрове за рад у области здравства и социјалне заштите у складу са прихваћеним стандардима, професионалном етиком и императивима савременог доба. Школа оспособљава будућег здравственог радника, компетентног и свесног сложености и одговорности тог племенитог посла. Разноликошћу метода рада и приступа наставним садржајима, школа одговара захтевима модерне наставе и потребама ученика, а посебно негујући вештину, спретност и одговорност пред изазовима струке, одговара потребама  шире друштвене заједнице.

Успешност рада школе темељи се на пружању подстицајног радног окружења, савременим наставним методама и средствима, свесрдној подршци наставника и неговању сарадничког односа између наставника и ученика, неговању вредности преданог рада, дисциплине, као и емпатије, поштовања и индивидуалности ученика.

Лице за заштиту података о личности у Медицинској школи у Чачку је Ивана Терзић , запослена у Медицинској школи у Чачку  на пословима секретара, адреса Епископа Никифора Максимовића бр.8  телефон 032/347-775.

Scroll to Top