Инклузија – истраживање

Имајући у виду чињеницу да сваке нове школске године уписујемо ученике са посебним потребама, хтели смо да испитамо у којој мери смо, као школа, усавршили компетенције за рад са оваквим ученицима и шта би још требало да усавршимо. Стога, психолог школе, Сања Обренић и наставник историје, Ђорђе Јеремић, спровели су следеће истраживање: „Колико је инклузивна наша школа?“

Резултати истраживања требало би да послуже као почетна тачка у акционим плановима сваког стручног већа наставника, а ради усавршавања наведених компетенција! 
 
Преузмите
 
Scroll to Top