О НАМА

Поносна на своју вишедеценијску традицију, Медицинска школа Чачак израста у модерну средњу школу која образује кадрове за рад у области здравства и социјалне заштите у складу са прихваћеним стандардима, професионалном етиком и императивима савременог доба. Школа оспособљава будућег здравственог радника, компетентног и свесног сложености и одговорности тог племенитог посла. Разноликошћу метода рада и приступа наставним садржајима, школа одговара захтевима модерне наставе и потребама ученика, а посебно негујући вештину, спретност и одговорност пред изазовима струке, одговара потребама  шире друштвене заједнице.

Успешност рада школе темељи се на пружању подстицајног радног окружења, савременим наставним методама и средствима, свесрдној подршци наставника и неговању сарадничког односа између наставника и ученика, неговању вредности преданог рада, дисциплине, као и емпатије, поштовања и индивидуалности ученика.

Школа омогућава ученицима да стекну знања и развију стручне компетенције, припрема их за даљи професионални развој. Равномерно развија и образовне и васпитне компоненте и у раду са ученицима обраћа посебну пажњу на процес њиховог сазревања и успешног уклапања у заједницу изграђујући од младог бића ученика свестрану, продуктивну и зрелу личност, друштвено одговорну, са развијеним хуманим односом према околини, мотивисану за целоживотно учење и надоградњу знања. Школа храбри ученике да одаберу свој пут, развију своје потенцијале у различитим подручјима, посебно афирмишући рад ученика који успевају да досегну високе резултате.

Non scholae, sed vitae discimus

Scroll to Top