ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

У нашој школи ученици могу да се определе за један од шест образовних профила:

 • Гинеколошко-акушерска сестра
 • Медицинска сестра васпитач
 • Медицинска сестра техничар
 • Фармацеутски техничар
 • Физиотерапеутски техничар
 • Лабораторијски техничар

УПОЗНАЈТЕ СЕ ДЕТАЉНО СА ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА

Занимање бабице је вероватно најстарије занимање и усредсређено је на бригу о женама и њиховом репродуктивном здрављу. Гинекологија обухвата рутинске прегледе пацијенткиња, дијагностификовање и праћење болести репродуктивног система жена. Акушерство је посебна област неге која пружа медицинску подршку трудницама, обухвата негу пре зачећа, током трудноће и порођаја и постпорођајну негу.

У нашој земљи је диплома образовног профила гинеколошко-акушерска сестра изузетно цењена и поштована. Током четворогодишњег школовања ученици овог смета ће се сусретати са бројним предметима опстег типа, али и са уско повезаним стручним предметима који су и суштина нашег позива. Похађаће и практичну наставу која ученицима пружа могућност да боље савладају и усвоје предвиђено градиво. Поред дужности и одговорности које  бабица има, она треба да буде комуникативна, пријатна, мирна, треба да улије поверење женама и члановима њихове породице у тренуцима пуним напетости, нервозе, ишчекивањима и радости. По завршетку школовања ученик стиче диплому четвртог степена за занимање гинеколошко-акушерска сестра и има  могућност да се одмах запосли у струци или може наставити своје школовање, на виској школи или изабраном факултету.

Бити бабице је мисија, не само професија. Улога бабице је да донесе радост новим породицама, да учествује у  изградњи здраве породице, стога је ово једна од најодговорнијих и  најлепших грана.

Преузмите наставни план и програм

Медицинска сестра-васпитач је образовни профил чије образовање траје четири године. Циљ образовања је професионално оспособљавање ученика за рад са здравом децом,  узраста од 1-3 године. Током школовања медицинска сестра- васпитач стиче знања из општеобразовних предмета,  затим из области медицине, предшколске педагогије, психологије, дечје књижевности,  здравствене неге деце раног узраста.

Настава се поред наставе у школи спроводи и у наставним базама где се повезује теорија и пракса и где ученици врло брзо заволе позив који су изабрали и схвате лепоту и одговорност ове професије. По завршеном школовању ученици су оспособљени за васпитно- образовни рад са децом раног узраста у јаслицама, дечјим вртићима и стационарним здравственим установама где постоји потреба за васпитачима. Ученици могу наставити своје школовање на високој  школи и на факултету.

Бављење медицинском струком захтева доста знања и одрицања, а пре свега љубави. Најлепши, најкреативнији, али и најодговорнији посао је управо рад са децом.

Ако волите децу и жеља вам је да учествујете у њиховом одрастању и васпитању, ово је прави позив за вас.

Преузмите наставни план и програм

Медицинска сестра – техничар је јединствени позив испреплетан знањем, хуманошћу и емпатијом коју морају поседовати они који се определе за ову племениту професију.

Жеља и потреба да се помогне другој особи (без обзира на индивидуалне, класне, економске, културне, расне, полне различитости) детерминишу основни принцип рада сестринства – једнакост, доступност здравствене заштите за све. Школовање траје четири године, а осим општеобразовних предмета, слушаћете и стручне предмете како на теоријским часовима, тако и на часовима  практичне наставе. Ови предмети се међусобно преплићу, и омогућавају интеграцију и примену стечених знања у јединствену медицинску доктрину.

Практично обучавање, овладавање неопходним вештинама, као и усавршавање мануелне способности представљају императив вежби и практичне наставе чија се реализација одвија у наставној бази (Општа болница Чачак, Дом здравља, Медицина рада). По завршетку школовања стиче се диплома четвртог степена за занимање медицинска сестра – техничар. Такође издаје се и Уверење о завршеном четворогодишњем образовању, чиме будући послодавац има увид у стечене компетенције за одређени ниво квалификације, па су наши ученици такође равноправни конкуренти на тржишту рада. Циљ јесте управо  запошљавање младих у струци. За оне који то желе, образовање могу наставити на некој високој  школи или изабраном факултету.

Кроз стечене компетенције, делокрузи рада медицинске сестре техничара су прилично разноврсни, као нигде на другом образовном профилу. Медицинска сестра – техничар може радити у превентивним службама, диспанзерима, кућној нези, служби хитне помоћи, болничким одељењима, рехабилитационим центрима, саветовалиштима.  Зато не чуди податак да је управо ово једно од најтраженијих и најпоштованијих занимања како код нас тако и у свету.

Од вас очекујемо да ћете прихватити наше препоруке за рад, бити љубазни у опхођењу са пацијентима и њиховом породицом, али и према другим члановима тима, да ћете радити на унапређивању стручне доктрине, али и личним квалитетима.

Развићете две најсуптилније стране позива – етику и хуманост, које уз неопходну стручност заједно  чине срж наше професије.

Преузмите наставни план и програм

Фармацеутски техничар је једно од најтраженијих занимања, а потражња за овим занимањем је нарочито порасла након ковид периода. Диплома фармацеутског техничара стиче се након четворогодишњег средњег образовања у медицинској школи.

У току школовања ученици овог смера стичу теоријска и практична знања и вештине потребне  за област фармацеутске делатности. Часови вежби и блок наставе се одвијају у савремено опремљеним школским кабинетима, школској апотеци и кабинету за хемију, као и у Апотекарској установи Чачак.

Фармацеутски техничари се у току школовања обучавају да:

 • изводе фармацеутско-технолошке операције при изради различитих облика фармацеутских препарата;
 • да врше пријем и смештај лекова и медицинских средстава;
 • да одржавају апарате, прибор и инструменте за израду лековитих препарата;
 • да мере, пакују и сигнирају типизирана паковања,
 • да припремају сировине у индустријским погонима;
 • да воде фармацеутску администрацију;
 • да издају лекове без рецепта уз стручно саветовање у оквирима својих знања.

Фармацеутски техничар је  након стицања дипломе у обавези да одради шестомесечни приправнички стаж, и након тога положи испит за лиценцу. Са дозволом за рад може се запослити у јавној или болничкој апотеци, велетрговинама као комерцијалиста или у фабрици лекова.

Велики број наших ученика фармацеутског смера се одлучује за наставак школовања на факултетима попут фармацеутског, медицинског, стоматолошког итд.

Фармацеутски техничар свој посао обавља у складу са моралним начелима, која се заснивају на личним и начелима добре апотекарске праксе. Фармацеутски техничар заједно са фармацеутом је врло често прва линија пружања здравствене заштите пацијентима, а нарочито у ванредним стањима, као што су епидемије, када се не може тако лако стићи до лекара. Колико је битан позив фармацеута и фармацеутског техничара нарочито се показало за време ковид пандемије. Стручност у давању савета и љубазност у свакодневном приступу пацијентима, колегама и сарадницима, су препознатљива карактеристика ових здравствених радника.

Наставни план и програм

Наставни план и програм 2022/2023.

Циљ образовања на смеру физиотерапеутски техничар јесте професионално оспособљавање ученика за рад у области из физикалне медицине и рехабилитације.

Физиотерапетски техничар ради са здравим и болесним људима. Његов рад са оболелима има за циљ ублажавање тегоба и последица изазваних преломима, повредама, уганућима и одређеним болестима. Здравим људима помаже у савладавању тегоба које изазива савремени начин живота.

Посао физиотерапеута поред стручних знања и вештина, захтева велики рад, значајну физичку снагу, стрпљење и истрајност.

Ниво општих и стручних знања, вештина, способности и ставова у оквиру стечених компетенција, физиотерапеутском техничару омогућава запошљавање у области физикалне терапије, као масери или помоћни терапеути у кинезитерапијској сали, на одељењима за рехабилитацију клиника,  болница,  института и домова здравља, у козметичким салонима, спортским клубовима, спа центрима. Такође, ученик има могућност и за наставак школовања.

Наставни план и програм

Наставни план и програм 2022/2023.

Лабораторијски техничар има важну улогу у ефикасној дијагностици и лечењу пацијената: сроводи анализе крви, мокраће и другог биолошког материјала. Његов посао укључује узимање узорака, нпр. вађење крви и правилно преузимање узорака, нпр. комадића ткива. Одговоран је за пописивање и разврставање материјала с обзиром на тражену врсту анализа. Већину узорака мора пре анализе на одређени начин обрадити. На пример, за биохемијске анализе крв се центрифугира како би се добио серум. За неке хематолошке анализе узорак треба размазати на предметно стакло, осушити и обојити. За микробиолошке анализе узорци се стављају на хранљиве подлоге које након инкубације омогућавају раст бактерија.

У хематолошким лабораторијима техничари одређују врсту и број крвних ћелија, посматрају њихов облик, боју, величину. Раде и различите тестове згрушавања (коагулације) крви. У трансфузиолошкој лабораторији одређују крвне групе и Рх-фактор и испитују подударност крви давалаца и прималаца. У биохемијским лабораторијима одређују ензиме, беланчевине, глукозу, метале, масноће, алкохол, киселост и друга хемијска обележја крви, мокраће и осталих узорака биолошког материјала.

Лабораторијски техничари раде у лабораторијима у здравственим установама – болницама, клиникама, домовима здравља, заводима и институтима.

У  раду  лабораторијског техничара очекује се висок степен савесности и одговорности. Пропусти у смислу нетачних резултата или замене налаза могу имати озбиљне последице. Будући да уз планиране послове често треба обављати хитне анализе, морају бити спремни радити под притиском. Руковање шприцевима, иглама, епруветама, пипетама, стакалцима и другим предметима захтева прецизан и сигуран рад рукама, шакама и прстима. Због употребе микроскопа и природе самих претрага које захтевају процену боје, величине и облика, лабораторијски техничари и инжењери морају имати добар вид и разликовати боје.

Наставни план и програм

Наставни план и програм 2023/2024.

Scroll to Top