Home »

 
 

Obrazovni profili

 

Veliko interesovanje učenika za različite obrazovne profile (farmaceutski tehničar, laboratorijski tehničar, medicinska sestra tehničar, medicinska sestra – vaspitač, ginekološko-akušerska sestra) potvrđuje razlog njihovog višegodišnjeg postojanja. Dobro rukovodstvo, stručan nastavni kadar i profesionalna saradnja sa ustanovama u kojima se realizuju vežbe i blok nastava, doprinose rejtingu škole i atraktivnosti zanimanja.

Neki smerovi imaju dugu tradiciju. A prateći potrebe tržišta rada, škola ima u planu da afirmiše neke nove smerove, kao što su kozmetički i gerontološki tehničar.

Medicinska sestra tehničar

Najstariji je smer u školi

Kroz vaspitno – obrazovni rad razvija se u emocionalno zrelu i stabilnu lučnost kako bi mogla razumeti i nositi se sa ljudskom patnjom, hitnim slučajevima, zdravstvenim problemima i etičkim dilemama. Sestra mora biti izuzetno stručna, brižna, strpljiva i osetljiva za ljudske probleme, spremna da prihvati odgovornost, raditi samostalno i u timu. Savesno i kritički sprovoditi ono što je propisano, te prepoznati kada se mora posavetovati sa drugima

Laboratorijski tehničar

Školske 2014/2015. godine ovaj smer upisala je treća generacija učenika.

Zanimanje laboratorijski tehničar ne zahteva direktan rad sa pacijentom, osim kod uzimanja materijala za analizu. Rad laboratorijskog tehničara je rad u laboratoriji sa biološkim materijalom što zahteva spretnost, znanje i pre svega preciznost. Stečena znanja učenici potvrđuju kroz praktičnu primenu u opremljenim laboratorijama, u domovima zdravlja i bolnicama.

Ginekološko – akušerska sestra

One moraju razumeti šta trudnoća, porođaj i novo dete znače svakoj ženi i njenoj porodici

Akušer- babica učestvuje u zbrinjavanju žena pre, tokom i posle porođaja, neguje novorođenčad, pružaju podršku i daju obaveštenja za koja su ovlašćeni. Neke akušer babice rade na ginekološkim odeljenjima gde leže žene sa bolestima reproduktivnog sistema.
Akušer babice moraju biti dobre u komunikaciji jer dobar deo njihovog posla uključuje pružanje psihološke podrške. Posebno je važno da mirno i sabrano komuniciraju s pacijentima i članovima njihove porodice u okolnostima koje su obeležene visokim stepenom napetosti, iščekivanjem, nervozom i uz sve to preopterećenjem poslom.
Takođe moraju biti svesne raznolikosti reakcija, osećanja, raspoloženja i nedoumica koje se mogu smenjivati u kratkom, ali intenzivnom razdoblju neposredno pre, tokom i posle porođaja.
Akušer babica mora biti sposobna samostalno da obavlja poslove iz svoje oblasti, da sarađuje sa drugim članovima tima i da prepozna kada se javi problem koji prevazilazi njene okvire nadležnosti.

Medicinska sestra vaspitač

Dete nije dete igračka za strine i tete.
Dete je dete da ga volite i razumete.

Medicinska sestra vaspitač radi u vrtićima sa zdravom decom uzrasta od jedne do tri godine, na poslovima nege i vaspitanja dece. Učestvuje aktivno u formiranju deteta, njegovih higijenskih, kulturnih i radnih navika. Tokom školovanja medicinska sestra vaspitač pored opšteobrazovnih predmeta stiče i znanja iz predškolske, dečje i opšte psihologije kao i iz dečije književnosti i muzičke umetnosti dece ranog uzrasta. Pored nastave koja se odvija u školskom prostoru učenici ovog smera praktični deo nastave izvode u vrtićima predškolske ustanove “Radost”.

Farmaceutski tehničar

Jedno je od najpopularnijih i najtraženijih zanimanja.

Za farmaceuta je bitno da je zainteresovan za prirodne nauke. Posebno za biologiju i hemiju. Posao farmaceuta zahteva preciznost i odgovornost, jer se radi o materijama i supstancama koje mogu ugroziti zdravlje potrošača. Veoma bitna je i urednost u radu. Za rad u apoteci neophodna je razvijena komunikaciona sposobnost ali i zbog izloženosti potrošačima, i emocionalna stabilnost, kao i sposobnost rada u uslovima povećanog radnog opterećenja.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.