Pravilnik o ponašanju učenika na vežbama

 
  1. Učenici moraju dolaziti na vežbe u predviđeno vreme bez zakašnjenja.
  2. Na vežbe je neophodno dolaziti u čistim i urednim uniformama, koje moraju biti kompletne (pod kompletnim se podrazumeva sve što je navedeno od strane predmetnog nastavnika).
  3. Na praktične vežbe koje se izvode u zdravstvenim ustanovama neophodno je nositi identifikacionu karticu.
  4. Strogo je zabranjeno nošenje pirsinga, upadljivog nakita i šminke.
  5. Učenici moraju voditi računa o ličnoj higijeni. Osobe sa dugom kosom moraju je vezivati. Devojke ne smeju nositi duge nokte.
  6. Učenici, kao budući zdravstveni radnici, moraju čuvati profesionalnu tajnu, u skladu s tim, zabranjeno je komentarisati dijagnozu i ponašanje pacijenata van ustanove.
  7. Od učenika se očekuje da se na odgovarajući način, u skladu sa etikom zdravstvenih radnika, ophode prema pacijentima, zdravstvenim radnicima, nastavnicima i drugim učenicima.
  8. Prostorije u kojima se odvijaju praktične vežbe mogu se napustiti samo uz odobrenje nastavnika. Napomena: učenici koji vežbaju u bolnici, ne smeju napuštati krug bolnice u toku trajanja nastave.
  9. Bolnička garderoba mora se napustiti pet minuta pre početka vežbi. Uništavanje invertara će biti strogo sankcionisano.
  10. Strogo je zabranjeno pušenje i konzumiranje drugih nedozvoljenih sredstava u vreme izvođenja nastave.