Raspored blok nastave u šk. 2021/2022.

 

 

U školskoj 2021/2022. organizatori praktične nastave su Milka Ilić, nastavnik zdravstvene nege i Sanja Popović, profesor hemije.

Profesorke su izradile raspored blokova i vežbi za novu školsku godinu. Profesorke su ove godine napravile raspored zauzetosti kabineta za vežbe iz zdravstvene nege, hemijske laboratorije, farmaceutske laboratorije, laboratorije za hematologiju i transfuziologiju, kabinet zdravstvene nege i rehabilitacije.

Tabelu sa rasporedom blokova za smerove medicinska sestra tehničar, ginekološko – akušerska sestra i medicinska sestra – vaspitač, laboratorijski, farmaceutski i fizioterapeutski tehničar možete da preuzmete na linkovima za prvo i drugo polugodište. Tabelu sa rasporedom blokova iz prve pomoci možete da preuzmete na linkovima za prvo i drugo polugodište. Raspored za ove smerove predložila je rukovodilac praktične nastave Milka Ilić.

Tabelu sa rasporedom blokova za smerove laboratorijski tehničar, farmaceutski tehničar i fizioterapeutski tehničar možete da preuzmete na linkovima za prvo i drugo polugodište. Raspored za ove smerove predložila je rukovodilac praktične nastave Sanja Popović.