Home »

 
 

Prekvalifikacija

 
U Medicinskoj školi Čačak se obavlja prekvalifikacija. Prekvalifikacija se obavlja za kandidate koji su završili srednju školu u istom trajanju kao i trajanje srednje škole za koju se vrši prekvalifikacija.
Prekvalifikacija se vrši za četvorogodišnja zanimanja medicinska sestra-tehničar, laboratorijski tehničar, fizioterapeutski tehničar, ginekološko – akušerska sestra, medicinska sestra – vaspitač i farmaceutski tehničar.
Kandidati polažu razliku stručnih predmeta (dopunske ispite) koje nisu imali u prethodno završenoj srednjoj školi.