Prijava ispita i pitanja

 

Uz prijavu ispita obavezno se prilaže dokaz o uplati za predmet koji se polaže i ako predmet ima vežbe dokaz o uplati za vežbe (obe uplatnice).

Prijava ispita je 10.- og u mesecu za ispitni mesec.

Ispitni rokovi u kojima se polažu ispiti su: novembarski…

Ispitna pitanja:

Zdravstvena psihologija

Zdravstvena nega u psihijatriji

Zdravstvena nega u neurologiji

Neurologija

Psihijatrija

Bromatologija za smer farmaceutski tehničar

Bromatologija za smer laboratorijski tehničar

Farmakognozija sa fitoterapijom 2. razred

Farmakognozija sa fitoterapijom 3. razred

Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci

Organizacija farmaceutskih delatnosti

Ginekologija sa negom medicinska sestra tehničar

Interna medicina 3

Mikrobiologija 2

Mikrobiologija laboratorijski tehničar 2

Patologija 2

Predškolska pedagogija

Psihologija

Prva pomoć

Vaspitanje i nega dece teorija 3

Vaspitanje i nega dece teorija 4

Zdravstvena nega 2

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta 1

Medicinska biohemija – drugi razred medicinska sestra tehničar

Medicinska biohemija – treći razred farmaceutski tehničar

Medicinska biohemija – treći razred laboratorijski tehničar

Medicinska biohemija – četvrti razred laboratorijski tehničar

Medicinska biohemija vežbe – četvrti razred laboratorijski tehničar

Medicinska biohemija – četvrti razred ginekološko akušerska sestra i medicinska – sestra vaspitač

Hematologija sa transfuziologijom vežbe – treći razred

Hematologija sa transfuziologijom vežbe – četvrti razred

Histologija  vežbe – drugi razred

Farmaceutska hemija sa analitikom lekova vežbe – treći razred farmaceutski tehničar

Farmaceutska tehnologija teoretski i praktični deo – treći razred farmaceutski tehničar

Farmakologija i farmakoterapija – četvrti razred farmaceutski tehničar