Upis na prekvalifikaciju

 

Dokumenta potrebna za upis na prekvalifikaciju su:

  • overene fotokopije svih svedočanstava o završenoj prethodnoj srednjoj školi,
  • overena fotokopija diplome o završenoj srednjoj školi,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uverenje o državljanstvu i
  • molba direktoru škole za odobrenje prekvalifikacije.

Primer Molbe direktoru škole možete preuzeti sa LINKA.