ЗАПОСЛЕНИ

Non scholae, sed vitae discimus (Сенека)

Школа омогућава ученицима да стекну знања и развију стручне компетенције, припрема их за даљи професионални развој. Равномерно развија и образовне и васпитне компоненте и у раду са ученицима обраћа посебну пажњу на процес њиховог сазревања и успешног уклапања у заједницу изграђујући од младог бића ученика свестрану, продуктивну и зрелу личност, друштвено одговорну, са развијеним хуманим односом према околини, мотивисану за целоживотно учење и надоградњу знања. Школа храбри ученике да одаберу свој пут, развију своје потенцијале у различитим подручјима, посебно афирмишући рад ученика који успевају да досегну високе резултате.

 1. Снежана Јоловић, директор школе
 2. Владислава Јевтовић, организатор практичне наставе и вежби
 3. Милка Илић, организатор практичне наставе и вежби
 1. Ивана Терзић, секретар школе
 2. Биљана Марковић, шеф рачуноводства
 3. Ивана Дамљановић, референт за административне послове
 1. Сања Обренић, психолог
 2. Сања Милошевић, психолог
 3. Јелена Вучковић, педагог школе и библиотекар
 4. Јелена Драмићанин, библиотекар
 1. Сања Перовановић, наставник српског језика и књижевности
 2. Мица Костић, наставник српског језика и књижевности
 3. Ана Пајевић, наставник српског језика и књижевности
 4. Јелена Драмићанин, наставник српског језика и књижевности
 5. Сања Павловић, наставник енглеског језика
 6. Ирена Кнежевић, наставник енглеског језика
 7. Оливера Јовановић, наставник енглеског језика
 8. Бојана Поповић, наставник латинског језика
 9. Јасмина Савић, наставник социологије и устава и права грађана
 10. Оливера Грачанац, наставник устава и права грађана и социологије са правима грађана
 11. Наташа Васиљевић, наставник филозофије и медицинске етике
 12. Иван Ерић, наставник грађанског васпитања
 13. Сања Обренић, наставник психологије
 14. Маријана Николић, наставник предшколске педагогије и васпитања и неге деце
 15. Кристина Зорић, наставник васпитања и неге деце и предшколске педагогије
 16. Сања Милошевић, наставник дечје  психологије и грађанског васпитања
 17. Владислава Јевтовић, наставник предузетништва
 18. Марина Радишић, наставник физичког васпитања
 19. Никола Андрић, наставник физичког васпитања
 20. Горан Шипетић, наставник географије
 21. Иван Рвовић, наставник географије
 22. Ђорђе Јеремић, наставник историје
 23. Александра Мићовић, наставник музичке културе
 24. Драгана Марић, наставник ликовне културе
 25. Зорица Кандић, наставник математике
 26. Јулијана Миленковић, наставник математике
 27. Александра Глушчевић, наставник физике
 28. Миланка Павловић, наставник физике
 29. Наташа Пантовић, наставник рачунарства и информатике
 30. Мирјана Обрадовић, наставник биологије
 31. Ивана Матовић Пурић, наставник биологије
 32. Снежана Ћериман, наставник биологије
 33. Сања Поповић, наставник хемије
 34. Ђорђе Благојевић, наставник хемије
 35. Јелена Броћић, наставник хемије
 36. Сања Ђокић, наставник медицинске биохемије
 37. Данче Јанковић, наставник медицинске групе предмета
 38. Данијела Гаровић, наставник медицинске групе предмета
 39. Драгана Мајсторовић, наставник фармацеутске групе предмета
 40. Марија Спасојевић, наставник фармацеутске групе предмета
 41. Маријана Чупић, наставник фармацеутске групе предмета
 42. Радисав Ерић, наставник здравствене неге
 43. Марија Каровић, наставник здравствене неге
 44. Милка Илић, наставник здравствене неге
 45. Биљана Благојевић, наставник здравствене неге
 46. Јасмина Лијескић, наставник здравствене неге
 47. Светлана Обрадовић, наставник здравствене неге
 48. Јасмина Јовановић, наставник здравствене неге
 49. Зорица Гајић, наставник здравствене неге
 50. Оливера Ерић, наставник здравствене неге
 51. Санела Јевтовић, наставник здравствене неге
 52. Бојана Ђоровић, наставник здравствене неге
 53. Радмила Курћувић, наставник здравствене неге
 54. Иванка Мишовић, наставник здравствене неге
 55. Милица Ћурчић, наставник здравствене неге
 56. Маријана Мијаиловић, наставник здравствене неге
 57. Вера Марјановић, наставник здравствене неге
 58. Драгана Милошевић, наставник здравствене неге
 59. Марија Крсмановић, наставник фармацеутске групе предмета
 60. Стефан Медар, наставник верске наставе
 61. Ненад Шарић, наставник физиотерапеутске групе предмета
 62. Срђан Кузмановић, наставник физиотерапеутске групе предмета
 63. Емина Кузмановић, наставник физиотерапеутске групе предмета
 1. Душанка Стефановић, чистачица
 2. Љиљана Гудурић, чистачица
 3. Јелена Бугарчић, чистачица
 4. Горица Сићовић, чистачица
 5. Драгица Антонијевић, чистачица
 6. Ивана Ћериман, чистачица
 7. Биљана Пунишић, чистачица
 8. Ненад Маринковић, домар
Scroll to Top